Disclaimer

1 In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- De eigenaar: de eigenaar van de website;
- Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- De content: alle in de website aanwezige inhoud.

 

2 Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.

Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

3 De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 

4 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

 

5 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

 

6 Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk of per e-mail aan ons te worden verzocht.

 

Verkeersschool Harms vof behoudt alle rechten voor.

 

Naar boven